Jeeves ERP och Cube Corner AB

Jeeves har varit och är en stor del av tillvaron hos oss på Cube Corner och vi har hjälpt många företag med vår kunskap om Jeevessystemet, verksamhet och anpassningar i ca 20 år. Jeeves är inte vår huvudverksamhet men vi hjälper gärna företag med allt vi kan om och kring det.

Våra kunskapsområden i Jeeves

Vi har varit inne på det mesta i Jeeves men för att peka ut några områden hanterar vi teknik (uppgraderingar), order, lager, fakturering, inköp, tillverkning, service, projekt, EDI, dokumenthantering etc.

Anpassningar och integration

Vi har stor erfarenhet när det gäller anpassningar och integration med Jeeves och har konstruerat 1000-tals kundunika lösningar. Allt från enkla makron som stödjer användarna i det dagliga arbetet i Jeeves och rapportdesign till väldigt komplexa funktioner för ”Available-to-promise” (ATP-analys) vid order, två komplexa system för produktkonfigurering etc.

Vi har även konstruerat många integrationer till och från Jeeves och har genom åren lärt oss vad som krävs för att integrera med Jeeves på bästa sätt. Vi har färdiga integrationspaket för t.ex. Astro och självklart till Schipts™ produktsvit som du kan läsa mer om här.

Eftersom vi själva har egen erfarenhet av att jobba inom produktionsteknik, marknad, produktberedning samt inköp och har lång erfarenhet av effektiviseringsprocesser så är vår målsättning att optimera ert Jeeves för att ge er de bästa förutsättningarna för att få ut så mycket som möjligt av systemet i er verksamhet!

Ett axplock av anpassningar som vi byggt genom åren

  • ATP – djup analys av en försäljningsartikels bästa leveransdag i ett Jeeves multicompany med flera levererande och försörjande bolag.
  • PDF viewer –  för ritningar i filsystem med wildcardsökning i en filstruktur, tillgänglig i hela Jeeves där artikelnummer finns tillgängligt.
  • Grafisk beläggningspresentation i Jeeves med utplattad planeringstid (varje dags resursbehov visas).
  • Utskriftsmotor för Crystal Reports och Microsoft Reporting Services-rapporter (RDLS). Skriv ut fakturor eller andra dokument i batch eller direkt via en funktion i Jeeves databas.
  • ZPL-utskrifter för att få riktigt snabba etikettutskrifter.
  • Produktkonfigurator för komplett nedbrytning till produktion i Jeeves utan att behöva lägga upp miljoner strukturer (kopplat till vår visualiseringslösning för 2D/3D).
  • Avancerade logistikfunktioner som idag återfinns i Schipt™.
Jeeves ERP och Cube Corner AB