Grundfunktioner i kärnan av systemet

När ett program eller system ska konstrueras från grunden så används ofta mallar i botten för viss standardfunktionalitet vilket är både smart och effektivt. Mallen anpassas sedan för att tillhandahålla den funktionalitet som önskas och blir då unik i sin utformning vilket ger en del nackdelar.

En nackdel är att sådan unik kod i många fall kräver att utvecklaren som en gång skapade koden finns tillgänglig vid mer avancerad felsökning eller förändring och det blir en säkerhetsrisk om hen slutar eller på annat vis inte är tillgänglig i framtiden. Nästa sak är källkoden till din lösning, den är i undantagsfall tillgänglig hos dig som slutkund men oftast finns den hos leverantören eller till och med hos den enskilde utvecklaren.

Mer effektivt med Dynweb

Med Dynweb har vi hanterat detta så att alla grundfunktioner finns i kärnan av systemet, det vill säga att vi inte använder några mallar som blir kundunika. Detta är effektivare än att en utvecklare har egna mallar då alla våra utvecklare jobbar från samma grund. Samma grundfunktion återfinns i alla leveranser av Dynweb.

Vi har ett team med programmerare som utvecklar kärnan och säkerhetskopiering görs dagligen på all källkod. Allt som byggs unikt för en kund är alltid lagrat hos kunden där vi ser till att säkerhetskopiering sätts upp innan vi överlämnar systemet. Detta är en långsiktigt god investering i säkerhet och resurstillgång och det är förmodligen billigare än något annat alternativ du hittar på marknaden. Detta är trygghet sett över lång tid!

Läs mer om Dynweb här!

Grundfunktioner i kärnan av systemet