Garantell tilldelas priset Sveriges smartaste industri

Efter att ha hjälpt Garantell i många år med deras digitalisering är vi väldigt glada och stolta över att Garantell tilldelats priset Sveriges smartaste industri av kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA).

Mikael Axelsson, VD Garantell Foto: Per Westergård

Garantell är väldigt innovativa och har lätt för att ta till sig nya digitala lösningar. Vi är flera bolag med en bra kompetensmix som samarbetat med utvecklingen av projektet.

  • Garantell själva som upphovsmakare till att bygga upp sin verksamhet för helautomatiserade processer och som tagit ingenjörskonst till en nivå som få eller inga maskinleverantörer ens trodde var möjliga. Ref: Per Åke Axelsson. Garantell bidrar stort med egna utvecklingsresurser och ingenjörer och bygger en hel del egna system i Dynweb-plattformen.
  • Skymaker med sin enastående produkt och kunskap inom dynamisk specialproduktion. I nära samarbete med Cube Corner för att sy ihop offertportalen Cube Corner levererat och som servar hela säljkåren, återförsäljare, agenter och slutkunder med offertdata i realtid baserat på matematiska processer, 3D-visualisering, emballagekonstruktion och fraktprisberäkning med mer än 40 inblandade transportbolag. Detta sömlöst med Skymakers fantastiska webb-programvara som tar automatisk CAD-konstruktion till en helt ny nivå.
  • Maskintillverkare som har tagit till sig av Garantells ideér och konstruerat en högautomatisk produktionsprocess i nära samarbete med Cube Corner för planering och kommunikation med maskiner.
  • Vi själva som har använt vår produkt DynWeb för systemutveckling och Schipts logistiksystem för (MPS, WMS, TMS och TA-system) för att bygga upp hela planeringsdelen för fabriken, samt alla integrationer med Jeeves affärssystem för ekonomisk redovisning.

”Cube Corners konsulters kunskapsbredd och företagets ägarengagemang är svårt att hitta på marknaden. Deras DynWeb-plattform är ett fantastiskt verktyg för att bygga applikationer och för att sy ihop olika system. Schipts logistiksystem är i mångt och mycket utvecklat i direkt samverkan med oss. För oss är det, det smartaste logistiksystemet på marknaden.”

Mikael Axelsson, Delägare och VD hos Garantell AB

Processen är högautomatiserad från första kundrelation till att godset står på plats hos kunden

  1. Det börjar med att kunden i Skymaker ritar sin lösning i ett webbaserat 3D-gränssnitt och sömlöst lägger en offert i portalen. Portalen hanterar kunduppgifter, order- och leveransuppgifter så som önskad leveransdag, datumlossning m.m.   
  2. Offerten skickas i bakgrunden in i Schipt och startar sin nedbrytningsprocess som skapar produktionsinformation, maskinstyrningsinstruktioner, optimerad packningsinstruktion, lastutrymmesberäkning och fraktprisberäkning för den unika ordern. Allt detta sker automatisk och slutkunden kan se sitt totalpris och beräknat leveransdatum i realtid i portalen. Kunden får en offert i handen minuterna senare.
  3. När offerten senare blir till order skapas ordern upp i Jeeves affärssystem för den ekonomiska hanteringen och redovisningen. Maskinerna får tillgång till produktionsprogrammen och offerten, alla ritningar m.m. som Skymaker och portalen producerat kopplas till ordern. Ordererkännandet skickas automatiskt till kunden, WMS-systemet initieras med alla plock- och packinstruktioner och transportörerna får en förbokning så de kan planera sina bilar.
  4. Ordern tillverkas helt orderunikt i en högautomatiserad process i fantastiska maskiner som konstruerats av Garantells egna ingenjörer då samtliga förfrågade leverantörer avböjde projektet på grund av svårighetsgraden. Varje pall packas av en robot med hjälp av packinstruktionen och ställs på förutbestämda platser redo för transport med korrekt märkning. Transportörens chaufför matar in en unikt aviserad kod i bokningen i en terminal och blir anvisad till vilket gods som ska lastas. Samtidigt skrivs samtliga fraktdokument ut för leveransen och all slutlig kommunikation med transportören sker automatiskt.

”Det har varit utmanande men också väldigt tillfredsställande att jobba med en kund som verkligen tagit till sig och förstått fördelarna av digitalisering och som inte bara digitaliserat smådelar i verksamheten utan tänkt igenom hela flödet. Cube Corner har byggt allt som berör den interna verksamheten i mycket nära samverkan med Garantell och styrt kunden att lägga utvecklingen i DynWeb för att i framtiden vara fri att välja ekonomisystem utan beroende av licenskostnader och användarlicenser vilket gör att man kan växa med systemet för hela sin framtidsplan (att bli störst i Europa) med mycket små kostnader för utrullning av systemet.”

Ronnie Utas, VD för Cube Corner AB

Fortsatt utveckling

Extra roligt är att stärkta av sin framgång har Garantell inga planer på att nu stanna upp sin innovativa process utan tvärt om fortsätta att utveckla nya idéer till verklighet i än större omfattning. Man har målet klart! Man ska bli störst i Europa inom sin genre och man ska göra det smart och baserat på hög automatiseringsgrad och smarta IT-system.

Garantells slutgiltiga formulering till juryn

”Ett av kriterierna för tävlingen var att samverka med andra företag.

– Att få fram en beskrivning som i detalj beskrev vad vi skulle göra som ett underlag för upphandling kändes som en omöjlighet.

– Slutsatsen blev att arbeta med personer som vi hade stort förtroende för, på löpande räkning utan upphandling. För att hela tiden med full frihet kunna korrigera under projektets genomförande.

– Samtliga samarbetspartners är mindre tjänsteföretag alla med en gemensam nämnare ”ett starkt ägarengagemang”.

– En del av personerna i dessa bolag har vi drivit projekt tillsammans med under många år i olika projekt.

Framgångsfaktorer

– Det har funnits ett tydligt varför och vad som skulle göras.

– Konsulter med en hög kompetens av verksamhetsförståelse och projektledare med djup förståelse för vår verksamhet har varit en viktig del.

– Vi fick ihop en bra mix av kompetenser hos de som varit med.”

Mikael Axelsson, Delägare och VD för Garantell AB

Läs artikeln hos IVA här.

Garantell tilldelas priset Sveriges smartaste industri