Think Tank

I Cube Corner använder vi två grundläggande principer: Vi vill leverera lättanvända och lättanpassade IT-lösningar som håller över tiden hellre än att tjäna snabba pengar på kortsiktiga, statiska lösningar. Det möjliggör att vi kan leverera mesta möjliga effekt med minsta

Utskrifter i CC Dynweb

I CC Dynweb får du genast tillgång till rapportutskrifter. Rapportmallarna konstrueras i Crystal reports eller i Microsoft reporting services. I Dynweb finns det två sätt att skapa utskrifter Klientutskrift – Skriv ut via knapp i gränssnittet eller händelser i formulär.

Dynwebs smarta funktioner

I plattformen CC Dynweb finns möjligheten att använda klientskript för att t.ex. ha kontroll över vad användaren gör eller för att hjälpa användaren med automatiserade funktioner. Förutom tillgång till JavaScript och jQuery-biblioteket så finns det en samling färdiga funktioner för

Att koda i Dynweb

För att konstruera mer avancerade tillämpningar i CC Dynweb finns det en skriptfunktion i systemet där du i webbläsaren enkelt kan addera ny funktionalitet eller anpassa befintliga funktioner. Det programmeringsspråk som används i CC Dynweb är JavaScript och ovanpå detta