OM OSS

Våra tidigare erfarenheter som konsulter på välkända IT-bolag och att vi identifierat IT-lösningar som saknades på marknaden utgjorde grunden för att 2006 starta Cube Corner.

Vi koncentrerar oss på att leverera verksamhets- och systemutvecklings tjänster samt erbjuda användbara och kostnadseffektiva produkter och koncept.

Genom att använda oss av flera olika mjukvaror både från leverantörer och de vi utvecklar själva och vår gedigna kunskap inom systemintegration, hittar vi alltid en lösning som fungerar. Vi ser till att ni får era önskemål och behov tillgodosedda.

Efter hand har vi vässat våra tjänster och verkar idag inom fyra affärsområden:
• Affärspartners och återförsäljning
 Avancerade webbtillämpningar
• Integration och systemutvecklingslösningar
• Verksamhetstjänster och utbildningar

Denna verksamhetsinriktning har visat sig framgångsrik och har gjort det möjligt för oss att expanderar och stärka vår kompetens i bolaget ytterligare.

Cube Corner är IT med klass och kvalitet.