Utskrifter i CC Dynweb

I CC Dynweb får du genast tillgång till rapportutskrifter. Rapportmallarna konstrueras i Crystal reports eller i Microsoft reporting services.

I Dynweb finns det två sätt att skapa utskrifter

  1. Klientutskrift – Skriv ut via knapp i gränssnittet eller händelser i formulär. Dessa utskrifter startas via ett enkelt ScriptCommand som finns inbyggt i Dynweb.
  2. Serverutskrift – Skriv ut vid händelser i datalagret eller i tidsstyrda batcher. Dessa utskrifter startas via en enkel funktion i datalagret och utskriften loggas.

Om utskriften sker med s.k. ScriptCommand på klienten kan du få en förhandsgranskning som sedan kan skrivas ut på en lokal skrivare. Du kan även välja att exportera utskriften som fil både från klientutskrift och serverutskrift.

Läs mer om Dynweb här!

Utskrifter i CC Dynweb