Det är enkelt att designa i CC Dynweb

Med CC Dynweb som utvecklingsplattform kan du väldigt snabbt skapa och publicera nya webbapplikationer för din eller din kunds verksamhet, direkt i webbläsaren.

Designen sker med hjälp av dra-och-släpp-teknik och enkla lättförståeliga dialoger, du ser dina ändringar direkt.
När du designar och är klar kan även alla användare se och använda dina ändringar omedelbart.

Du kan bland annat:

 • Addera flikar för att dela upp formulär. För att få plats med mer information i samma program eller om du vill dela upp uppgifter för olika delar i organisationen.
 • Addera kolumner för att dela upp fliken och få en snygg och överblickbar design.
 • Lägga till fält som visar data från databasen i formuläret eller i listan.
 • Lägga till fält utan databaskoppling för t.ex. data som hanteras med skript.
 • Lägga till beräknade fält.
 • Addera grupper för fält som hör samman. Gruppen kan delas upp i flikar för att skapa samma fördelar som flikar i formulär. Grupperna kan också vara kollapsbara för att skapa plats för mer information.
 • Addera inbäddade listor för att visa data från ett relaterat underregister.
 • Skapa relationer till andra underregister med automatisk mappning mellan nyckelfält.
  Dessa visas som fliknoder i underkanten på ditt formulär och kan också användas för att addera en inbäddad lista.
 • Relationer till andra underregister gör också att du kan lägga till databasfält från de relaterade registren, t.ex. kundnamn från ditt kundregister i orderbilden.
 • Lägga till knappar som du kan koppla till skript, SQL-kod eller färdiga sökvillkor.
  Du kan även använda knappikoner från Font Awesome´s ikonregister.
 • Lägga till bilder som du kan ändra innehåll i med hjälp av skript.
 • Lägga till fillistor för filer som är kopplade till data i formuläret. Fillistan innehåller funktioner för att addera och radera filer och filerna kan öppnas via ett klick i fillistan.

När du designar hanteras alla objekt med snapp-teknik mot kolumnerna men objekten kan även kopplas loss och placeras fritt.

Som ni läst i texten så nämns skript. Det kommer ni få veta mer om i ett senare inlägg men det vi kan säga är att det tillför nästintill oändliga möjligheter i CC Dynweb.

Det är enkelt att designa i CC Dynweb