Att koda i Dynweb

För att konstruera mer avancerade tillämpningar i CC Dynweb finns det en skriptfunktion i systemet där du i webbläsaren enkelt kan addera ny funktionalitet eller anpassa befintliga funktioner.

Det programmeringsspråk som används i CC Dynweb är JavaScript och ovanpå detta används bl.a. ett bibliotek som heter jQuery vilket förenklar många delar i programmeringen.

För att ytterligare förenkla har vi adderat vårt eget paket med funktioner, ScriptCommands. Dessa innehåller funktioner för att t.ex. komma åt databas, kommunicera med formulärelement och andra funktioner i back-end m.m. Genom att använda dessa funktioner försäkrar man också att saker fungerar som de ska efter uppgraderingar av plattformen.

Dynweb har en inbyggd webbaserad editor med intellisense (autokomplettering av kommandon) där man direkt kan se effekten av den kod man skriver. Det behövs inga andra verktyg för att skriva funktioner, allt du behöver finns i Dynweb.

Några exempel på saker som går att lägga till med skript:

• Färgmarkera fält i formulär eller i lista, färgmarkera rader eller celler
• När man editerar t.ex. ett fält kan man uppdatera andra fält baserat på detta värde
• Uppdatera ett diagram
• Exekvera egen kod mot databasen
• Visa dialogrutor
• o.s.v.

Med skripteditorn går det även koppla skripten till händelser i systemet. Några exempel på händelser:

• Vid start av program
• Efter laddad post
• Efter laddad lista
• Vid ändring av ett fälts värde
• Vid ny post
• Innan en post raderas
• Vid knapptryckning
• m.fl.

Vill man ha skripten mer användarstyrda går det att koppla en knapp till skriptet. Vill du läsa mer om funktionerna i Dynweb? Klicka här!

Att koda i Dynweb