Garantell AB tar emot pris för sin digitaliseringsresa

Den 31 januari tog Värnamoföretaget Garantell emot förstapriset i tävlingen Sveriges Smart Industri på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm

Vi på Cube Corner är väldigt stolta över förtroendet att vara Garantells högra arm vad gäller IT och har under många år och i nära samarbete byggt de flesta verksamhetsnära system som bidragit till Garantells höga digitaliseringsgrad.

”Priset är ett erkännande att vi gör rätt saker och är i teknikens framkant samt att samarbete mellan flera aktörer där var och en är specialist på sin sak verkligen är en framtidsmodell.” – Ronnie Utas, CEO för Cube Corner AB

Läs artikeln om vårt samarbete här.

Med vänlig hälsning
Cube Corner AB