SYSTEMUTVECKLING

När det kommer till systemutveckling börjar vi med att titta igenom vilken utmaning du står inför i din verksamhet och vilken sorts lösning som skulle passa ert företag bäst. Samma sak kan oftast lösas på en mängd olika sätt så det gäller att titta på konkurrenter, effektivitet, utvecklingskostnad, framtiden och andra system som ska samverka hos er och kanske hos era kunder eller leverantörer.

När vi väl har fått till oss detta så tittar vi på vad marknaden redan kan erbjuda. Att bygga nytt kanske inte alltid är det smartaste, det kan även finnas andra system som helt eller delvis löser din utmaning och då skall man använda dessa och bygga till det man saknar. Det innebär oftast att du får fördelar med ett standardsystem avseende garantier samtidigt som lösningen blir mindre och billigare att utveckla. Som tur så är Cube Corner experter på att bygga ihop system, se systemintegration.

Eftersom vi förfogar över egna nätverks- och servertekniker så tittar vi på och föreslår förändringar i hårdvara och nätverk så det nya systemet får bästa möjliga tekniska förutsättningar, samtidigt som era befintliga system ska fungera. Detta inkluderar även IT-säkerhet.

Nu kan vi leverera en designer i dina händer om du direkt vill få applikationen riktigt snygg eller extra användarvänlig som ett litet försteg. Det är absolut inte nödvändigt för 90% av lösningarna men om det exempelvis är en publik webbsida så kan detta vara av marknadsstrategiskt värde. Att sidan rent visuellt slår alla dina konkurrenters lösningar. Det är tyvärr det man ser och upplever som användare som sätter betyg på lösningen och inte all teknik och kod som ligger bakom.

Nästa steg är att vi föreslår två till tre lösningsförslag med lite olika indikationspris och möjligheter som du får ta ställning till.

När du gjort ditt val så specificerar vi lösningen och du väljer till vilken nivå. Prismodell och flexibilitet är avhängigt det valet.

Vi kodar i följande språk, efter behov:

 • Dot Net C#
 • Dot Net Visual Basic
 • JavaScript
 • Senaste HTML
 • CSS
 • T-SQL för MS SQL och motsvarande för Postgre SQL-databaser
 • *VBA för officepaketet
 • Vi har tre databasarkitekter med erfarenhet att bygga relationsdatabaser med hundratals samverkade tabeller som stöd till applikationen ni behöver
 • EDI
 • XML
 • Json