ENGAGEMANG

Cube Corner bedriver tillämpning av forskning med inriktning på framtida IT-lösningar.

Vi fokuserar på ett antal större utvecklingsprojekt, i samband med några av landets största företag där målsättningen är att skapa lättillgängliga funktioner för företag och privatmarknaden.

För att göra detta strävar vi efter att ta till oss och utnyttja ny teknik och skaffar oss kunskap inom områden där våra kunder vill vara nu och i framtiden.

Vi anser att detta engagemang är det som är viktigt för oss och även för dig som uppdragsgivare.

Vi strävar efter att förnya oss och hitta nya användningsområden för IT och IT-system. Kommunikation över internet, molnbaserade tjänster och mobila applikationer. Detta då sociala nätverk växer och systemen mer och mer skall kommunicera med varandra.

Vi tar till oss ny teknik och använder den för att skapa nya, bättre lösningar för framtidens verksamhet.

I komplicerade och omfattande utvecklingsprojekt arbetar vi i nära samband med våra IT-avtalspartners och andra kompetenser. I ett form av forsknings/tillämpningsprojekt hos utvalda kunder med speciella behov tar vi tillsammans fram och testar morgondagens IT-lösningar. Våra kunder och partners blir då en naturlig del av våra gemensamma visioner.

Färdiga tillämpningar gör vi oftast koncept/produkter av som vi erbjuder den öppna marknaden.