ERFARENHET

Våra utvecklare/konsulter har erfarenhet från hundratals uppdrag. Cube Corners rekryteringsmodell förordar att man från början kommer från en verksamhetsbakgrund och att man kombinerat detta med systemutveckling. Våra utvecklare/konsulter har således flerårig praktisk erfarenhet från följande professioner:

  • Konstruktion (Cad)
  • Produktionsteknik
  • Produktionsberedning
  • Marknad/sälj
  • Ledarskap
  • Projektledning införande ny maskinutrustning för produktion
  • Produktionsplanering
  • Verktygsmakare
  • Transportledare (spedition)
  • Lagerchef för större bolag
  • Tull och transportadministration
  • Applikationsansvarig för TMS/WMS
  • Affärssystemkonsult Jeeves ERP
  • Kantpressning
  • NC maskiner
  • Truckkörning
  • Montering
  • Plåtbearbetning
  • Mer tillkommer hela tiden!

Variationen är stor och våra kunder är företag som omsätter från 50 till 5 000 MSek och inriktningar kan vara allt från tull, transport och logistik till produktion, inköp och marknad. Ibland är vi bara en liten bricka, ibland är vi huvudaktörer med ansvar för alla affärsapplikationer inklusive affärssystem.

Gemensamt är att vi alltid arbetar nära verksamheten och skapar en tydlig förankring för det som ska göras. Det är då våra lösningar kommer till sin fulla rätt. Positiva synergier uppstår och leveransen ger effekt över förväntan.