DYNWEB DESIGN & DEVELOPMENT

Design & utvecklingsverktyg

DynWeb Design & Development är verktyget våra egna utvecklare använder för att bygga applikationer, kundanpassa affärslogik och mycket mer. Det är inbyggt i leveransen av DynWeb och är nyckeln till den blixtsnabba utvecklingsprocessen du erhåller när du köper DynWeb. Verktyget är tillgängligt för alla som skaffar en licens och utbildning.

Våra utvecklare har tillgång till designeditorn vilket innebär att om du köper designändringar av oss eller någon av våra licensierade partners behöver du ingen egen licens för att genomföra nya projekt eller kundanpassa befintliga.

Syftet är att ge dig som kund möjlighet att med egna resurser bedriva design och utveckling i systemet.

Licenser

DynWeb Design & Development finns i två licensformer där DynWeb Design är basen och DynWeb Development är en påbyggnadslicens till Designlicensen.

Innehåll DynWeb Design DynWeb Dev
Design Editor  
Field management  
List management  
GroupTool  
Columning  
Buttons  
Pictures  
Shapes  
Script Editor  
JavaScript Code Editor (Full JS editor)  
SCSS Code Editor  
Event connector  
Scope management  
Scripting Commands Included  
50+ prebuildt functions for:    
Field (Get/Set/Attributes/Properties)  
List (Get/Set/Attributes/Properties)  
Database (Select/New/Change/Delete/Execute)  
Input Dialogue From (a lot of controls)  
File handler (Read/New/Edit/Delete)  
Global data container (Get/Set)  
Document management functions  
Program functions (Mode)  
XML-Json mapper  
CSV Import  
Base64 handler (pictures)  
RDLC report printouts  
etc