DYNWEB APPS

DynWeb Apps

DynWeb säljs som en fristående utvecklingsplattform och är ett fantastiskt verktyg att bygga egna applikationer i. Du kan naturligtvis lägga in någon av våra, eller våra tredjepartsapplikationer.

Application Suites

Schipt™ Logistics Framework

TMS, WMS, TA, Contract, InvoiceControl och MPS. Du kan läsa mer om dessa applikationer på Schipts egen webbplats.

Läs mer

CC Applications

Vi har ett antal egna applikationer som är byggda för att köras i DynWeb.

CC Schleish Testing System

Applikation för generering och underhåll av testprogramsekvenser till Schleish testsystem. Schleish används för att testa en belysningsarmatur beträffande säkerhet och funktion.

CC AS400 SearchData

Sökprogram för migrerad data från AS400. Används för att ge kundsupport på gamla ordrar lagda i ISeries efter det att man bytt affärssystem.

CC Procurement

Anmodan/Attest/Inköpssystem av diverse produkter som inte ingår i leveransflöde av egna produkter. T.ex. datorer, möbler, bilar, tjänster för fastighetsunderhåll m.m.