VILLKOR VID SUPPORT

Om ni har ett skriftligt supportavtal med Cube Corner så gäller detta avtal framför nedan villkor.

Support ges till alla våra kunder med eller utan supportavtal. Det måste dock finnas någon form av avtal oss emellan som historiskt medför att vi avtalsmässigt har rätt att fakturera ert bolag för utförda tjänster. Om ett sådant finns upprättat i våra system kommer timpriser m.m. automatiskt justeras till nu gällande priser enligt det avtalet. Om Ni inte är registrerade som kund till oss, måste ett tjänsteavtal upprättas först innan vi kan hjälpa er, av rent legala skäl. Detta ser vi omedelbart i våra system och kommer kontakta er så fort ni gjort er första felanmälan.


Pay and Play support

Supportvillkor om ni inte har ett tecknat supportavtal

Funktion och avgifter

  • Registreringsavgift för ärendehantering och bevakning av ärendet utgår från 500 Sek för varje ärende som registreras.
  • Support ges endast helgfria vardagar mellan kl 07.00 och 18.00.
  • Ärenden som endast inkommer till support@cubecorner.se påbörjas normalt inom 48 timmar.
  • Ni måste uppge ärendets art samt alla kontaktuppgifter så vi kan nå er både via e-post och telefon.
  • Är ärendet mer bråttom måste det också ringas in till vårt supportnummer då ingen prioritering sker baserat på någon annan kommunikationsform än samtal med vår supportorganisation.
  • Utöver registreringsavgiften debiteras ni för varje påbörjad halvtimma.

Ansvar

  • Då inget supportavtal finns registrerat har vi som leverantör av tjänsten heller inget ansvar för konsekvenser av de åtgärder vi vidtar, detta betyder att risken helt ligger på dig som kund. Det är dock en väldigt låg risk då vi inte gör saker förhastat eller utom din vetskap. I förekommande fall är det mest naturliga att vi felsöker och lämnar åtgärdsförslag som ni som kund utför i egen regi.
  • Om support avser en produkt eller ett system som vi har levererat så finns säkert villkor i leveransavtalet som övertrumfar ovan villkor om ansvarsfrihet.