SCHIPT™  WMS

Schipt WMS fungerar som de flesta andra WMS system. Egen lagerkontroll ner till nivå Artikel per hylla med FIFO hantering. Batch och serienummerhantering kan adderas vid behov. Systemet är webb-baserat och är designat för en pekplatta. Vi skräddarsyr applikationer för mindre enheter vid behov då varje företag vi mött alltid har speciella behov för vad som skall visas på så små enheter ”Det är snabbt gjort i CC Dynweb”. Systemet stödjer de flesta vanliga webbläsarna som Edge, Chrome och Mozilla och även om vi inte bygger för Safari ”Apple” så har det hittills fungerat bra där också.

Följande funktioner stöds.
• Kontroll och Inlagring från beställning
• Lagerflytt och påfyllnad av prioriterad plockplats
• Klassiskt plock mot plocklista
• Plockoptimering (väg)
• Plockoptimering samplock(flera ordrar samtidigt)
• Parallella plock mot samma order
• Påfyllnadsplock genom olika plockzoner på samma kolli/pall
• Materialförsörjning mot produktion
• Nollplocksinventering och kassation
• Klassisk inventering

Systemet är naturligt integrerat med både Schipt TMS som förbereder WMS med avgångstider och vad som får plockas i samma kolli och/eller sändning med turordning för avgångstider av bilar.

Systemet är naturligt integrerat med Schipt TA för transportdokument, bokningar m.m. Antingen via TMS eller direkt.
Systemet är naturligt integrerat med Schipt MPS som ger signaler gällande materialpåfyllnad vid produktionsavsnitten samt hämtning av eller flytt av producerat material till lager eller annan produktionsgrupp.
Som alla andra Schiptmoduler kan Schipt WMS integreras med både ditt affärssystem och andra tredjepartsprodukter som TA system och liknande om du inte vill köra Schipt TA.