Transport och logistik

 • Transportbokning i Jeeves. Boka från offert, order och utleverans
 • Avtalssystem KSD EdiCom Freight Control Management
 • Integration mellan affärssystem och avtalssystem (CC Freight Price)
  Beräkna fraktkostnad från t.ex. offert, order och utleverans i Jeeves
 • Fakturaavstämning i EdiCom
 • Fakturaavstämning i affärssystem (Jeeves) (advanced)
 • Kontroll mot E-attest system
 • Återläsning till affärssystem av avstämd data från EdiCom Transport
 • Generera leverantörsfaktura och konteringsunderlag till affärssystem
 • Autogenerera krediteringskrav via E-mail
 • Avstämningsrutiner för ankommande frakter som ni betalar för via era transportavtal
 • Scanning av fraktdokument med kopplingar till olika dokumenthanteringssystem
 • Möjlighet till optisk dokumenttolkning (OCR)
 • Stora möjligheter till kundanpassning
 • Konsolidering av frakter fram till dess att bilen går (utanför affärssystemet)
 • Konsolidering av frakter mellan avsändningsorter/bolag

Läs mer om våra lösningar för transport och logistik här


Supplier Control

Få full kontroll på dina beställningar och leverantörer.

Ge dina inköpare kontroll på sina beställningar.
Automatiserad hantering av ordererkännande via e-mail som automatiskt orderbekräftar era beställningar med hjälp av toleransnivåer och larmar ansvarig inköpare direkt om ordererkännandet hamnat utanför tolleranserna.

Ökad säkerhet och massor med tidsbesparing är nyckelorden för detta koncept.

Läs mer om Supplier Control här