Produktionsplanering / rapportering för tunnplåtsbearbetning

Planera / simulera och rapportera arbetsorder i vår egenutvecklade lösning med full integration till ert affärssystem. Planeringssystemet är främst till för kunder som har följande behov eller utrustningar:
Stans, laser eller annan typ av kapning / tillskärning där man dels vill koppla till CAD / CAM för optimering av tid och material, men även behöver kunna planera för grupper av maskiner. Trots att fabrikat och körtider för en enskild komponent är olika mellan maskinerna, ruttplanering, sekvenskörning genom produktion med planeringsöversikt.

En komponent kan tillverkas i mer än en enskild maskin eller av olika typer av material och då är oftast standardiserade MPS-system inte tillräckliga. Vårt MPC är lösningen då det inte är bundet av det överordnade MPS-systemets regler. Vi utgår från ritning och antal men rapporterar verkligt antal, verklig materialåtgång och verklig stycktid för den maskin som verkligen körde jobbet till den maskinens kostnad/ timme.

Integration med CAD / CAM system för att multisimulera den effektivaste mixen av arbetsorder
när det gäller materialutnyttjande och operationstid.

Enklare användargränssnitt för att addera och ta bort detaljer i urvalet och snabbare nå önskad effektivitet och utnyttjandegrad.

Utöver det så har vi ytterligare 2 egenutvecklade MPS system för rapportering som kan köras parallellt för enklare rapportering eller maskin-integrerad sådan (automation).

Vi har lång erfarenhet av integration med CAD / CAM system och maskinintegration.
Vi har ett stort kontaktnät hos de största leverantörerna för denna typ av mjukvara.
Vi har många ingångar hos olika maskinåterförsäljare.

Läs mer om våra lösningar för produktionsadministration här