CC Database Transaction Logger

Loggning av händelser i Jeeves som skapas utanför Jeevesklienten.

När du använder Jeeves inbyggda loggningsfunktioner hanteras bara loggning av händelser som sker från Jeeves klienter. Med vår lösning hanteras även loggning av händelser som sker utanför Jeevesklienten. Oavsett vad som skapar transaktionen skapas en loggpost på det som du vill logga.

Du styr vad som ska loggas precis som vanligt i Jeeves via ”sysl”(Loggdefinitioner) och data lagras i ”sycg”(Ändringslogg).

Läs mer här


CC Integration Supplier Control Concept

Full kontroll på dina beställningar och leverantörer.

Ge dina inköpare kontroll över sina beställningar. Automatiserad hantering av ordererkännande via e-mail som automatiskt orderbekräftar era beställningar med hjälp av toleransnivåer och larmar ansvarig inköpare direkt om ordererkännandet hamnat utanför tolleranserna.

Ökad säkerhet och massor med tidsbesparing är nyckelorden för detta koncept.

Läs mer om Integration Supplier Control Concept här


CC DB Resize Concept

Database optimizing
  • 5-10 ggr bättre prestanda i (genom hela databasen)
  • Ett flertal installationer med i genomsnitt 500% prestandaförbättring
  • Fyra mätområden testas (MPS, Inköp, Order och Fakturering)

Läs mer om Database optimizing här

Performance evaluation

Prestandatest för Jeeves databaser (CC Database Resize) som visar hur effektiv er SQL-serverdatabas är.

Läs mer om Performance evaluation här

Support and maintenance

Periodisk support och underhåll till fast kostnad. För att upprätthålla prestanda och effektivitet i er SQL-serverdatabas.

Läs mer om Support and maintenance här


CC TA Reverse Data Service

Återläser data från EdiCom till Jeeves. Säker, snabb och anpassningsbar återläsning av fraktdata.

Läs mer om TA Reverse Data Service här


CC Integration Module (Lagerautomater)

Prolager

Integrerar Jeeves med paternoster-, hög-lager via applikation Prolager.

Effektivisera dina lagerrutiner genom att koppla ihop det med Jeeves. Prolager är en programvara som används för styrning av ett flertal fabrikat av höglager och paternosterverk.

Läs mer om Prolager här

E-WMS från Element Storage

Nästa generation av WMS-automatisering som ersätter modul Prolager. Effektivisera ditt lager genom att koppla ihop det med Jeeves.

W-WMS och Prolager är programvaror för styrning av ett flertal fabrikat av höglager och paternosterverk. För Megamat finns ett antal lösa moduler för att helt automatisera lagerhanteringen (Kräver CC Integration plattformen).

Läs mer om E-WMS här