CC DB Resize Concept

Database optimizing (Jeeves)

  • 5-10 ggr bättre prestanda i hela databasen
  • Ett flertal installationer med i genomsnitt över 500% prestandaförbättring
  • Fyra mätområden testas (MPS, Inköp, Order och Fakturering)

Läs mer om Database Optimizing här


Performance evaluation (Jeeves)

Prestandatest för Jeeves databaser (CC Database Resize). Visar hur effektiv er SQL server databas är.

Läs mer om Performance evaluation här


Support and maintenance (Jeeves)

Periodisk support och underhåll till fast kostnad. För att upprätthålla prestanda och effektivitet i er SQL server databas.

Läs mer om Support and maintenance här


Sizing and Performance

Vi stödjer er i ert arbete att dimensionera och optimera er IT-infrastruktur.

I vårt erbjudande ingår verksamhetsanalyser för dimensionering av system, djupgående prestandaanalyser och årlig service för att bibehålla optimal prestanda.

Vi varnar för flaskhalsar och lämnar förslag på åtgärder samt utför direkta åtgärder för optimering av era system.

Läs mer om Sizing and performance här