Beslutsstöd (BI)

BI med effekt.

Med vårt färdiga BI-paket för Jeeves får du tillgång till analysverktyg för hela din verksamhet.

Vårt BI-paket:

Komplett datalagerdatabas, datapump och generering av kuber, med en dags installering, för:

 • Inköp
 • Inleveranser
 • Fakturering
 • Leverantörsfakturor
 • Orderingång
 • Orderstock
 • Produktion – uppföljning
 • Produktion – detaljerad
 • Produktionsrapporteringar – summerade
 • Lagerflöden
 • Försäljningsbudget
 • Fakturering
 • Huvudbokstransaktioner

Efter implementation hjälper vi er gärna med utökning och justeringar av vårt BI-paket
för att det på bästa sätt ska passa era processer.

Kostnadsfri utveckling!

Ni får full tillgång till alla objekt om ni själva vill utföra utvecklingsarbetet i:
-SQL Server Management Studio(SSMS)
-Business Inteligence Development Studio(BIDS)
-SQL Server Analysis Services(SSAS)

Samtliga ovanstående mjukvaror ingår i er licens för Microsoft SQL server. Inga licenskrav för användare eller modifiering, använd Excel eller valfritt verktyg för analyser.