WCMS vs Dynweb

Vad är skillnaden mellan ett Web Content Management System (WCMS) och Dynweb? I båda fallen kan du skapa webbinnehåll som kan presenteras i en browser. WCMS Ett WCMS t.ex. WordPress eller Drupal används för att skapa webbplatser. I verktygen finns

Think Tank

I Cube Corner använder vi två grundläggande principer: Vi vill leverera lättanvända och lättanpassade IT-lösningar som håller över tiden hellre än att tjäna snabba pengar på kortsiktiga, statiska lösningar. Det möjliggör att vi kan leverera mesta möjliga effekt med minsta

Utskrifter i CC Dynweb

I CC Dynweb får du genast tillgång till rapportutskrifter. Rapportmallarna konstrueras i Crystal reports eller i Microsoft reporting services. I Dynweb finns det två sätt att skapa utskrifter Klientutskrift – Skriv ut via knapp i gränssnittet eller händelser i formulär.

Dynwebs smarta funktioner

I plattformen CC Dynweb finns möjligheten att använda klientskript för att t.ex. ha kontroll över vad användaren gör eller för att hjälpa användaren med automatiserade funktioner. Förutom tillgång till JavaScript och jQuery-biblioteket så finns det en samling färdiga funktioner för

Att koda i Dynweb

För att konstruera mer avancerade tillämpningar i CC Dynweb finns det en skriptfunktion i systemet där du i webbläsaren enkelt kan addera ny funktionalitet eller anpassa befintliga funktioner. Det programmeringsspråk som används i CC Dynweb är JavaScript och ovanpå detta

Cube Corners nya tillskott

Cube Corner utökar sin konsultverksamhet med grafisk design och webbdesign. Vi kan nu bistå med företags- och produktprofilering, logotyper, moderna webbplatser, hantering av sociala medier, med mera inom det grafiska området. I början av sommaren anställde vi Lisa, 24, som

Utveckla applikationer på rekordtid!

CC Dynweb är en utvecklingsplattform för webbapplikationer som mer än halverar utvecklingstiden från idé till färdig applikation! Dynweb-plattformen innehåller många basfunktioner redan från start. Bland annat inloggning, menyhantering, funktioner för att addera, editera och radera poster i datalagret, klientskript, utskrifter,